Pátek 26. 4. 2024

08.00 – 10.00 REGISTRACE

10.00 – 12.00 KEY LECTURES

předsedající: Malý, Stráník

Krvácení ve 2. trimestru(20+10)

Jaroslav Stráník (Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)

Komplikace na porodním sále a novorozeneckém oddělení.

Co dělat a co (ne)zapomenout?(20+10)

Jan Malý (Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové)

Indukce porodu(20+10)

Petr Křepelka (Ústav pro péči o matku a dítě, 3. LF UK Praha)

Dechová podpora na porodním sále – tips & tricks(20+10)

Jiří Náhlovský (Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové)

12.00 – 13.30 OBĚD

13.30 – 14.30 KEY LECTURES II

předsedající: Náhlovský, Stráník

Postpartální hemoragie(20+10)

Jan Bláha (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK, Praha)

Pregestační DM v graviditě (20+10)

Markéta Kubíčková (II. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové)

14.30 – 15.45 ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK I

předsedající: Zemánková, Gregor

Diabetická embryo/fetopatie(10+5)

Martina Navrátilová (Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové)

Diabetická fetopatie – follow up(10+5)

Kateřina Krylová (Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové)

Diagnostika a léčba segmentální dilatace v PCIP FN HK (10+5)

Jana Lešková, Radek Štichhauer, Karolina Hanousková, Pavel Rejtar, Jan Kopřiva, Jan Malý (Klinika dětské chirurgie a traumatologie LF UK a FN Hradec Králové, Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové)

Family centered care v neonatologii (10+5)

Kristýna Hasenöhrlová (Dětské a novorozenecké oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, Pardubická nemocnice; Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové)

Zkušenosti s implementací FCC(10+5)

Eva Hlaváčková (Dětské a novorozenecké oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, Pardubická nemocnice)

15.45 – 16.15 PŘESTÁVKA NA KÁVU

16.15 – 17.30 ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK II

předsedající: Navrátilová, Hensel

Rozbor perinatální úmrtnosti Královéhradecký kraj(10+5)

Jaroslav Stráník (Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)

Rozbor perinatální úmrtnosti Pardubický kraj (10+5)

Petra Gloserová (Porodnicko-gynekologická klinika, Pardubická nemocnice)

Časná morbidita 2023(15+5)

Karolina Hanousková (Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové)

Pozdní morbidita – ročník 2021 (15+5)

Jana Zemánková (Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové)


Sobota 27. 4. 2024

07.30 – 13.00 REGISTRACE

08.00 – 09.00 MEET THE EXPERTS

Hypotrofický novorozenec – co čekat a co dělat?

Jan Malý (Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové)

Využití akutní tokolýzy na porodním sále

Jaroslav Stráník (Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)

09.00 – 10.35 DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK I

předsedající: Hanousková, Gloserová

Screening preeklampsie(10+5)

Miroslav Gregor (Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)

Očkování nedonošených dětí (10+5)

Jana Zemánková, Pavel Kosina (Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové;
Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hrade c Králové)

Vliv skin-to-skin péče na úspěšnost kojení – fakta a mýty(15+5)

Iva Burianová (Fakultní Thomayerova nemocnice 1. LF UK, Praha)

Těhotenství po urogynekologických operacích(15+5)

Germund Hensel (Porodnicko-gynekologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, Pardubická nemocnice)

Mírná perinatální hypoxie. Skutečně dobrý outcome?(20+5)

Veronika Pokorná, Jana Zemánková, Jan Malý (Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové)

10.35 – 11.00 PŘESTÁVKA NA KÁVU

11.00 – 12.45 DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK II

předsedající: Malý, Stráník

Zkušenosti s využitím porodnického gauče(10+5)

Vendula Svachová (Gynekologicko-porodnická klinika FN a LF Ostrava)

Chitayat syndrom – z porodního sálu v Hradci přes Motol a VFN zpátky do Hradce a domů – kazuistika(15+5)

Petra Dobiášová (Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové)

Těhotenství v jizvě v 1. trimestru po předchozím SC (15+5)

Tomáš Faist (Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)

Screening pulsní oxymetrií v ČR – pro a proti(15+5)

Martina Voženílková, Jan Malý (Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové)

Hyperemesis gravidarum v 2. trimestru – kazuistika(10+5)

Miroslav Gregor (Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)

Zpráva o novorozenci 2025(10+5)

Jan Malý (Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové)

12.45 – 13.00 ZÁVĚR KONFERENCE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Ing. Šárka Martiníková

ARKON produkce

U Chatek 1444/1C
725 25 Ostrava 25

tel.: +420 774 889 264

e-mail: martinikova@arkon-produkce.cz

Živnost oprávněná k organizování konference pod IČ 69223335, plátcem DPH a je zapsána v Registru živnostenského podnikání ČR.

Partneri1
Partneri1
Partneri2
Partneri3