image

XVI. VÝCHODOČESKÉ PERINATOLOGICKÉ DNY

26.-27. 4. 2024

Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové
Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové 
Česká neonatologická společnost ČLS JEP

Registrace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Základní informace v PDF

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE

26.-27. 4. 2024, Hotel Horizont****

Velká Pláň 141, 542 21 Pec pod Sněžkou

GPS: 50°41'46.284"N, 15°44'8.016"E

ODBORNÝ GARANT

MUDr. Jan Malý, Ph.D.

zástupce přednosty pro LPP neonatologie, Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové

DŮLEŽITÁ DATA

13. 3. 2024 - Program

15. 3. 2024 - Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

26. - 27. 4. 2024 - VÝCHODOČESKÉ PERINATOLOGICKÉ DNY

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

pátek 26. 4. 2024

08.00 – 17.00 - Registrace

10.00 – 17.00 - Odborný program

19.00 – 24.00 - Společenská večeře

Sobota 27. 4. 2024

07.30 – 13.00 - Registrace

08.00 – 13.00 - Odborný program

13.00 - Konec konference

AKREDITACE ČLK / CERTIFIKÁTY

LÉKAŘI – Vzdělávací akce je určena pro lékaře a bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Akce bude pořádána dle Vzdělávacího řádu dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Akce bude ohodnocena kredity. 

Vzdělávací portál České lékařské komory byl spuštěn v září 2020, usnadňuje lékařům proces celoživotního vzdělávání a správu dosažených kreditů. Po skončení akce ČLK požaduje nahrání prezenční listiny účastníků vzdělávací akce do portálu. Prezenční listina obsahuje pouze evidenční čísla lékařů, kteří absolvovali danou akci a počet kreditů za akci. Proto je nutné, abyste při registraci uvedli své IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO LÉKAŘE dle ČLK (ČLK ID). Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány.

Certifikáty a potvrzení o účasti se budou vydávat pouze registrovaným účastníkům po ukončení konference.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Ing. Šárka Martiníková

ARKON produkce

U Chatek 1444/1C
725 25 Ostrava 25

tel.: +420 774 889 264

e-mail: martinikova@arkon-produkce.cz

Živnost oprávněná k organizování konference pod IČ 69223335, plátcem DPH a je zapsána v Registru živnostenského podnikání ČR.

Partneri1
Partneri1
Partneri2
Partneri3